Stowarzyszenie Polskich Energetyków powstało w Polsce w 1996r. początkowo pod nazwą Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych.

 

Pierwsze zebranie członków założycieli odbyło się 14 lutego 1996r. w Radomiu, 20 lutego 1996r. Sąd Wojewódzki w Radomiu dokonał rejestracji Stowarzyszenia.

W pierwotnych założeniach miało to być stowarzyszenie o charakterze lokalnym skupiające energetyków z Radomia, Kielc, Lublina, Tarnobrzega oraz Białej Podlaskiej. W miastach tych utworzono niemalże natychmiast Centra Szkoleń i Usług Energetycznych, które funkcjonują dotychczas rozbudowując swą bazę i zaplecze. W miastach tych zdobywamy nowych zwolenników i członków. Obserwując duże zainteresowanie ze strony energetyków naszym stowarzyszeniem, które reprezentuje interesy całej branży energetycznej, po serii rozmów i spotkań z przedstawicielami SWIE, doprowadziliśmy do utworzenia oddziałów SWIE w Katowicach, Krakowie, Warszawie i Zamościu. Stowarzyszenie zaczęło przybierać ramy ogólnokrajowe. Powstała sytuacja zrodziła potrzebę zwołania Walnego Zebrania Przedstawicieli Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Energetycznych, które odbyło się 20 marca 1998r. w Kazimierzu Dolnym. Zebranie to dokonało stosownych zmian w statucie oraz wybrało Zarząd Główny Stowarzyszenia. Tam też członkowie założyciele z Radomia utworzyli Oddział SWIE w Radomiu i wybrali swoje władze.

 

Na Walnym Zgromadzeniu Delegatów SWIE w dniach 17 i 18 maja 2002r. w Dobczycach, dokonano zmiany nazwy stowarzyszenia (Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Energetycznych) na Stowarzyszenie Polskich Energetyków oraz dokonano zmian w statusie w taki sposób by było ono stowarzyszeniem na miarę XXI wieku i obejmowało wszystkie zagadnienia z dziedziny energetyki.

 

Od dnia 15 października 2002r. (data wpisu zmiany do rejestru sądowego) nazwa stowarzyszenia brzmi Stowarzyszenie Polskich Energetyków.
Liczba Oddziałów naszego Stowarzyszenia wynosi 17, a liczba członków przekroczyła 2500.

Zapraszamy do współpracy.

Oddział nasz dysponuje wysokokwalifikowaną kadrą fachowców we wszystkich branżach energetycznych tzn. elektroenergetyków, ciepłowników i gazowników mogącą sprostać wszelkim oczekiwaniom w branży energetycznej.

 

Dużym osiągnięciem zakończył się w naszym oddziale w listopadzie 2004r. pierwszy audyt przez PCBC, który doprowadził do uzyskania certyfikatu PN EN ISO 9001 : 2001. Opracowane i wdrożone procedury systemu zarządzania jakością pozwolą nam podnieść poziom świadczonych usług.
Status naszego Stowarzyszenia zezwala na udzielanie pomocy członkom będącym w trudnej sytuacji materialnej, oddział skorzystał z takiej możliwości udzielając kilku zapomóg finansowych.

 

Koledzy energetycy!
Jedną z form działalności Stowarzyszenia Polskich Energetyków jest wymiana poglądów i dzielenia się w gronie energetyków swoimi osiągnięciami i zamierzeniami. Dlatego właśnie zapraszamy wszystkich naszych sympatyków do wstępowania w szeregi SPE. Tylko wspólnym działaniem doprowadzimy do uznania Stowarzyszenia Polskich Energetyków przez władze centralne jako władnego do wypowiadania się w sprawach polskiej energetyki.